Geen Ander Evangelie - Deel 5

Ds. L. Huisman

gebonden, 124 pagina's

ISBN: 978-9-07-595761-7

Prijs: € 9,50

Op 3 oktober 1926 werd Lambertus Huisman te Nieuw-Beijerland geboren.
Na aanvankelijk voor een technische opleiding te hebben gekozen, waarin hij ook diverse functies vervulde, wist hij zich door God geroepen tot het predikambt.

In 1957, hij was toen 31 jaar, werd hij toegelaten tot de Theologische School van de Geref. Gemeenten te Rotterdam.

In 1961 werd hij beroepbaar gesteld en mocht hij het beroep van de Gemeente Vlaardingen aannemen. Met de tekst uit Lukas 22:27b; 'Maar ik ben in het midden van u als een die dient,' begon hij daar met zijn dienstwerk. Twaalf jaar bleef hij te Vlaardingen, waar hij gedreven door Gods Geest de roepstem van Johannes vertolkte:
'Zie het Lam Gods'

Toen volgde hij de roepstem naar het zendingsveld, zodat hij in 1973 vertrok naar Zuid-Afrika, om daar onder de Tswana's te gaan arbeiden.

In 1989 keerde hij naar Nederland terug om nog een vijftal jaren de Gemeente van Terneuzen te dienen. Nadat hij in 1995 emeritaat verkreeg, vertrok hij weer naar Zuid-Afrika om zich met zijn gezin te herenigen, alwaar hij zich vestigde in Potchefstroom.

In deze serie zijn in totaal 28 preken van Ds. Huisman opgenomen.

Er zijn meer delen van ds. Huisman beschikbaar, kijk hiervoor bij de andere boeken van Geen ander Evangelie!

Bestellen